Informace pro akcionáře
KOVOLIT, a.s., Modřice, Nádražní 344, PSČ 664 42, IČO: 00010235, Spisová značka B 246 vedená u Krajského soudu v Brně

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Datum uveřejnění:
22.05.2017

Zpráva o vztazích za rok 2016

Datum uveřejnění:
21.04.2017
Dokumenty ke stažení:

Účetní závěrka KOVOLIT, a.s. k 31.12.2016

Datum uveřejnění:
21.04.2017

Výroční zpráva KOVOLIT, a.s. za rok 2016

Datum uveřejnění:
21.04.2017
Dokumenty ke stažení:

Jednací a volební řád valné hromady konané dne 23. května 2017

Datum uveřejnění:
21.04.2017

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 23. května 2017

Datum uveřejnění:
21.04.2017
Dokumenty ke stažení:

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

Datum uveřejnění:
14.09.2016

Oznámení hlavního akcionáře

Datum uveřejnění:
30.08.2016
Dokumenty ke stažení:

Výsledek soudního sporu

Datum uveřejnění:
03.06.2016
Dokumenty ke stažení:

Výpis z Obchodního rejstříku - se zápisem určení hlavního akcionáře , nucený přechod účastnických cenných papírů dle ust. § 375 a násl. ZOK ,s pokyny pro akcionáře

Datum uveřejnění:
02.06.2016
Dokumenty ke stažení:

Not. Zápis č. NZ 281 / 2016 , N 232 / 2016 z VH dne 24.5. 2016 - Určení hlavního akcionáře , nucený přechod účastnických cenných papírů dle ust. § 375 a násl. ZOK , pokyny pro akcionáře

Datum uveřejnění:
02.06.2016
Dokumenty ke stažení:

Protinávrhy akcionáře Ing. Jiřího Lengála se stanoviskem představenstva

Datum uveřejnění:
20.05.2016

Zpráva o vztazích za rok 2015

Datum uveřejnění:
21.04.2016
Dokumenty ke stažení:

Účetní závěrka KOVOLIT, a.s. k 31.12.2015

Datum uveřejnění:
21.04.2016

Výroční zpráva KOVOLIT, a.s. za rok 2015

Datum uveřejnění:
21.04.2016
Dokumenty ke stažení:

Jednací a volební řád valné hromady konané dne 24. května 2016

Datum uveřejnění:
21.04.2016

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 24. května 2016

Datum uveřejnění:
21.04.2016
Dokumenty ke stažení:

Dražební vyhláška

Datum uveřejnění:
09.10.2015
Dokumenty ke stažení:

Odpověď akcionáři

Datum uveřejnění:
14.07.2015
Dokumenty ke stažení:

Zápis z Valné hromady

Datum uveřejnění:
14.07.2015

Výroční zpráva KOVOLIT, a.s. za rok 2014

Datum uveřejnění:
22.05.2015
Dokumenty ke stažení:

Účetní závěrka KOVOLIT, a.s. k 31.12.2014

Datum uveřejnění:
22.05.2015

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 23.června 2015

Datum uveřejnění:
22.05.2015
Dokumenty ke stažení:

Výzva k převzetí akcií

Datum uveřejnění:
14.12.2014
Dokumenty ke stažení:

Veřejný návrh smlouvy

Datum uveřejnění:
30.09.2014
Dokumenty ke stažení:

Výzva k převzetí akcií

Datum uveřejnění:
30.09.2014
Dokumenty ke stažení:

Zápis z valné hromady

Datum uveřejnění:
11.07.2014

Výroční zpráva KOVOLIT, a.s. za rok 2013

Datum uveřejnění:
28.05.2014
Dokumenty ke stažení:

Účetní závěrka KOVOLIT, a.s. k 31.12.2013

Datum uveřejnění:
27.05.2014

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 26. června 2014

Datum uveřejnění:
21.05.2014
Dokumenty ke stažení:
© 2014 ADMINISTER, spol. s r.o.